Typ
Märke
Modell
Motoreffekt
Arbetsvikt
Tomvikt
Lastkapacitet (SAE)
Skopkapacitet (SAE)
Max Räckvidd
Max arbets höjd
Nettovikt
Bladets kapacitet
Notering
Drivsätt
Bränsle typ
Boström Maskin är ett företag vars verksamhet grundar sig i handel, förmedling, service och reparation av redskapsbärare, grävmaskiner och begagnade inbytesmaskiner. Vi innehar spetskunskap inom området och har lång erfarenhet av branschen.
Copyright © 2023. All rights reserved.