Drivex Gaffelställ

Gaffelställ - Mekaniska
Gaffelställ - Hydraliska
Gaffelställ – hydrauliska med skyddad cylinder
Boström Maskin är ett företag vars verksamhet grundar sig i handel, förmedling, service och reparation av redskapsbärare, grävmaskiner och begagnade inbytesmaskiner. Vi innehar spetskunskap inom området och har lång erfarenhet av branschen.
Copyright © 2022. All rights reserved.