Wille 875

2021-10-08

Wille 875Δ – kraft och förnuft för stordåd året om

Wille 875Δ:s motor uppfyller kraven i utsläppsklass steg 5, vilket betyder att man kan minska miljöbelastningen från arbetet genom att använda biodiesel. 

En Kohler dieselmotor på 105 kilowatt, som är försedd med partikelfilter och SCR-katalysator, ger ett vridmoment på 650 Newtonmeter.

De senaste utsläppsbegränsningarna kan underskridas utan återcirkulationssystem för avgaser EGR.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.